Duur gekocht.

Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek voor ons geworden; want er is geschreven: vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.- Galaten 3:13

Matthéüs 20:27,28

 • Zo wie de eerste wilt zijn, die zij uw dienstknecht.
 • Gelijk de Zoon van God niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een loskoopoffer voor velen.
En Hij nam de drinkbeker, en gedankt te hebben, gaf hun deze, zeggende: drinkt allen uit deze daaruit; want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving van de zonden.- Matthéüs 26:27,28

Johannes 3:5-7

 • Jezus antwoordde: Voorwaar Ik zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.
 • Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden.
God heeft een hoge prijs betaald voor uw zonden, wordt geen slaaf van mensen.

1 Korinthe 6:15,17-20

 • Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en een hoer ervan maken? Dat zij verre.-
 • [ zo ook, wanneer men half in de wereld en half in God wandelt, heeft zichzelf een hoer gemaakt]-
 • Maar wie de Heere aanhangt, is één geest met Hem.
 • Vlucht van de hoererij. Alle zonden, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij pleegt, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
 • Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet meer zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.
Zie het Lam van God, Welke de zonde van de wereld wegneemt.- Johannes 1:29

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *