Uw naaste is niet uw vijand.

Matthéüs 5:43,44

 • Gij hebt gehoord, dat er geschreven is: gij zult uw naaste liefhebben (Lev.19:17), en uw vijand zult gij haten.
 • Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet goed aan degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld aandoen, en die u vervolgen;-

Het verschil zit dus tussen uw naaste en uw vijand. Hebt uw naaste lief gelijk wanneer u uzelf lief wilt hebben, en hebt uw vijanden lief. Twee verschillen.

Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand;- Lukas 10:27

Matthéüs 22:38,39

 • Dit (wat hierboven staat) is het eerste gebod en grootste gebod.
 • En ten tweede aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf.

Er staat niet: ” en iedereen liefhebben gelijk uzelf”

Wie is dan mijn naaste?

Eén zijn in God en Christus, is eenheid in de Geest. Dit is uw naaste. ( Joh.17:21)

Uw naaste is ook, degenen die u barmhartigheid aandoet, gelijk als de barmhartige Samaritaan. Degenen die rechtvaardig is, uit het standpunt van God.

Matthéüs 12:47-50

 • En iemand zei tot Jezus: zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.
 • Maar Jezus, antwoordde: wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
 • En Zijn hand uitgestrekt hebbende over Zijn discipelen: ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
 • Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, deze zijn Mijn broeder, en zuster, en moeder.

Galaten 3:27-29

 • Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
 • Daarin is geen Jood noch heiden; daarin is geen slaaf noch vrije; daarin is geen man noch vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.
 • En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen (Genesis 22:18).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *