De paashaas.

 

Babylon de grote, de moeder van de hoererij op aarde.

Openbaring 17:6 (1-18)

  • En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus (Hand.1:8)….

De vrouw was dronken van het bloed van Jezus: dit betekent dat degenen die Gods plan op eigen manier navolgen met afgoderij.

Om te beginnen, hoe bepaald God, dat mensen God aanbidden met afgoden?

1 Samuël 15:23

  • Weerspannigheid is een zonde van toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij het Woord van de HEERE verworpen hebt, zo heeft HIJ u verworpen, ….

 

Pasen, is dus een krankzinnige afgoderij, die het fundament is van een Germaanse godin.

Kinderen worden in christelijke kerken belazerd en voorgelogen, wat hun op latere leeftijd doen navolgen, dat leugens normaal is. Net als de kerst, die niet op waarheid berust is, dat Christus in de winter geboren is. Omdat de herders ‘s-nachts in het veld hun schapen hoede.

De werken van het vlees, is ook afgoderij. Wie een christen is, moeten in de Geest wandelen, anders heeft die christen Christus verloochent.

Galaten 5:19-20

  • De werken van het vlees nu zijn openbaar, welke zijn: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, vernijngeving, vijandschap, twist, afgunst, toorn, kijven, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen, en dergelijke; van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen blijven doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *