De bron van liefde.

1 Johannes 4:7-19

Geliefden! Laat ons elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;-
  • Wie niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.
  • Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat HIJ ZIJN Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
  • Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat HIJ ons lief heeft gehad, en ZIJN Zoon gezonden heeft tot een losprijs voor onze zonden.
Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben.
  • Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkaar liefhebben, zo blijft God in ons, en ZIJN liefde is in ons volmaakt.
  • Hieraan kennen wij, dat wij in HEM blijven, en HIJ in ons, omdat HIJ ons van ZIJN Geest gegeven heeft.
  • En wij hebben het aanschouwd, en getuigen (door de gave van ZIJN Geest), dat de Vader ZIJN Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker van de wereld.
  • Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.
En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
  • Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben, in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk Christus is, wij ook zijn in deze wereld.
  • Er is in de liefde geen angst, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de angst heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Wij hebben HEM lief, omdat HIJ ons eerst liefgehad heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *