Gods Raadsbesluit!

Niets kan Gods plan stoppen voor jou leven.

Jesaja 14:26,27

  • Dit is het raadsbesluit, die beraadslaagd is over …(het) gehele land; en dit is ZIJN hand , die uitgestrekt is over alle natiën.
  • Want de HEERE van de Heerslegers heeft het in ZIJN Raad besloten, wie zal het verbreken? En wie zal het omkeren?
Al de inwoners van de aarde zijn als niets geacht, en God doet naar ZIJN wil met het heer van de hemel en de inwoners van de wereld, en er is niemand, die ZIJN hand kan afslaan, of tot HEM zeggen kan: Wat doet GIJ?- Daniël 4:35

Psalm 10:13,14

  • Waarom lasteren de goddelozen, God? en zeggen: HIJ zal niet zoeken?
  • God ziet het tenslotte; want HIJ aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in UW hand geven; op U verlaat zich de arme van geest, GIJ zijt geweest een Helper van de wees.
God laat de goddelozen niet leven, en het recht van de ellendige beslist HIJ.- Job 36:6

Prediker 6:7-9

  • Al de arbeid van de mens, is voor zijn mond; en toch wordt de begeerlijkheid niet verzadigd.
  • Want wat heeft de wijze meer dan de dwaas? Wat heeft de arme meer, die voor de levenden weet te wandelen?
  • Beter is het zien met de ogen, dan wandelen in begeerlijkheid. Dit is ook ijdelheid en kwelling van de geest.
De HEERE kent de dagen van de oprechten; en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven.- Psalm 37:18

Jesaja 57:13

  • Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die bij u vergaderd zijn u redden; doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar wie op MIJ vertrouwt, die zal het aardrijk beërven, en MIJN heilige berg erfelijk bezitten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *