Weest niet gelijk een goddeloze.

De HEERE ZELF zegt: Dat er mensen zeggen dat zij in HEM geloven, maar er niet met hun hart geloven, alleen maar met hun lippen. En dat zij ZIJN geboden niet onderhouden, maar mensengeboden, die niet in ZIJN Woord staan. (Jesaja 29 vers 13)

2 Timothéüs 2:15-17a

  • Benaarstig u, om uzelf beproefd aan God voor te stellen, een arbeider van het Evangelie, die niet beschaamd wordt, die het Woord van de waarheid recht snijdt.
  • Maar stel u tegen het ongoddelijke ijdelgeroep; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen.
  • En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker;-

Wie zijn broeder ergert, en hem drijft tot zonden, kan beter zelfmoord plegen, dan dat hij doorgaat, alsof er niets aan de hand is.

Nederlands: Maar zo wie een van deze minste, die in Mij gelooft, ergert, het zou nuttiger zijn, om een molensteen om zijn nek te hangen, en zichzelf in de diepte van de zee zou zinken.- Matthéüs 18:6

Titus 1:16/ Jeremia 16:12

  • Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verzaken het geloof in God met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt./
  • { Voorbeeld gelijk het ongehoorzaam Israël}
  • En gij lieden erger gedaan hebt dan uw vaders; want ziet, gij lieden wandelt, een ieder naar de wensen van zijn boos hart, om naar MIJ niet te horen.
Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk Christus huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een goddeloze.- 1 Timothéüs 5:8

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *