Overspel met de wereld.

1 Korinthe 6:9,10

  • Weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?
  • Dwaalt dan niet, want hoeren, afgodendienaren, overspelers, ontuchtige, homofielen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars van het Woord, rovers, zullen het Koninkrijk van God geenszins beërven.

Jacobus 4:4

  • Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld een vijandschap is tegen God? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

Overspel is dat een man of vrouw met een ander doet. Zo is het ook, wanneer iemand bekeert is, tot God de Vader en Jezus Christus, hij of zij met de wereld hoert. Dit is overspel met de wereld.

God is een jaloerse God. Kijk uit hoe u uw wandel loopt.

2 Korinthe 11:2,3

  • Want ik ben ijverig over u met een ijver van God; want ik heb u lieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk Christus.
  • Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven wordt, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *