Als…duistere machten.

Wanneer de hypocrieten Jezus Christus beschuldigd hebben, zullen dezelfde soort uitwasem u ook beschuldigen als kwaad. (Matt.10:25)

Mattheüs 12:24-27 Conflict tussen de farizeeën en Jezus:

  • …Deze werpt de duivels niet uit, dan door Beėlzebub, de overste  van de duivels.
  • Doch Jezus, kennende hun gedachten, en zei tot hen: een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan,
  • En indien de satan de satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan lang bestaan?
  • En indien Ik door Beėlzebub de duivels uitwerp, door wie werpen dan uw zonen ze uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.
De zogenaamde witgekalkte graven, de schijnheilige, zullen tegen de ware volgelingen van Jezus Christus alle kwaad van hun spreken. ( Matt.5:11)

Johannes 3:19-21

  • En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken zijn boos.
  • Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
  • Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, wat zij in God gedaan zijn.
Wie zich rechtvaardig opsteld, terwijl hij onrechtvaardig is, zal gestraft worden. Maar wie zijn zonden niet bedekt, zal genade ontvangen.- (Spreuken 28:13)

1 Johannes 1:9,10

  • Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat HIJ ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
  • Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij God tot een leugenaar, en ZIJN Woord is niet in ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *