Vergeven of niet vergeven worden.

Wie van u is zonder zonde, werpt de eerste steen.- Johannes 8:7

Matthéüs 6:12,14,15/ Johannes 13:34,35

  • En vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven degenen die tegen ons zondigen.-
  • Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
  • Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven./
  • …gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkaar liefhebt.
  • Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde onder elkaar hebt.
Hoeveel moet ik mijn broeder vergeven? zevenmaal? Jezus zegt: 7×70 keer.
(Matt.18:21,22)

Lukas 17:3,4

  • Let op uzelf. Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.
  • En indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt, en zevenmaal tot u terugkomt, zeggende: het is mij leed; zo moet gij het hem vergeven.

Broeders en zusters onder elkaar in het Lichaam van Christus, behoren elkaar te vergeven. Zo hoort het bij een goed christenzijn.

Er staat in Gods Woord dat alle zonden vergeven zal worden, behalve één, de zonde tegen de Heilige Geest ( lees voor uzelf Handelingen 5 vers 1-10), deze zonde is tegen een geestvervuld persoon, of dat men zegt dat de Heilige Geest niet meer van toepassing is, zoals de Jehovah’s Getuigen beweren.

Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden; maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.- Matthéüs 12:31

Matthéüs 12: 32

  • En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon van God, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, noch in de toekomst.

Er is altijd genade, maar er zal geen genade meer zijn, voor degenen, die de Heilige Geest lasteren, met onnodige woorden, of leugens.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *