Vreest niet!

Matthéüs 10:24-26

  • De discipel is niet boven de meester, ook de dienstknecht niet boven zijn heer.
  • Het is de discipel genoeg, dat hij wordt gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij dan de Heere van het huis Beėlzebub hebben genoemd, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!
  • Vreest hen dan niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet ontdekt zal worden, en verborgen, hetwelk niet geweten zal worden.
Jesaja 43:1,2 Alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o huis Israëls! en uw Formeerder, vreest niet, want IK heb u verlost; IK heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van MIJN. Wanneer gij zult gaan door diepe wateren, IK zal bij u zijn, en wanneer u door rivieren gaat, zij zullen u niet verdrinken; wanneer gij door het vuur zal gaan (oordeelsdag), gij zult niet verbranden, en de vlam zal u niet ontsteken.

Matthéüs 10:28/ Spreuken 3:5

  • En vreest niet voor degenen, die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden; vreest veel meer God, DIE beide, de ziel en het lichaam kan vernietigen in de tweede dood./
  •  Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *