Weest waakzaam voor satans dienaren.

Kijkt uit, voor degenen, die u door filosofie en ijdele woorden, de weg van Christus lasteren door schoonspreken. (Kol.2:8)

1 Petrus 5: 8

  • Weest nuchter, en waakt voortdurend; want uw tegenpartij de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekend, wie hij zou mogen verslinden (als die persoon die oplet).
In deze laatste dagen, zijn er veel antichristenen aanwezig, ze hebben de weg van Christus veranderd en verbreedt, zodat zij met gladde woorden zeggen dat voor iedereen de genade is, en dat God liefde is, ook voor de ongehoorzamen. Als dat zo is, waarom heeft God dan gezegd: aan MIJ is de wraak, IK zal het vergelden. (1Joh.2:18,19)

Romeinen 16:17 Vermaning van Paulus voor ons allemaal:

  • En ik vraag u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten TEGEN de LEER ( van Christus), die gij door ons woord geleerd hebt; en wijkt af van zulke ijdelsprekers.

Er is maar één weg en één Leer, en één wil van God. Wie daar anders over denkt, heeft een groot probleem. Denk daar maar eens aan!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *