De ware gelovigen en de antichrist.

Openbaring 6:9-11

 • En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen, die gedood waren om het Woord van God, en om de getuigenis, die zij hadden.
 • En zij riepen (vergelijk Gen.4:9,10) met grote stem, zeggende: hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt GIJ ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
 • En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mede-dienstknechten en hun broeders zouden voltallig zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Gedood worden door wie? Door het beest, de antichrist.

Openbaring 13:18

 • Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekend het getal van het beest; want het is een getal van een mens (6); en zijn ( antichrist) getal is 666 ( drie keer erger).

Openbaring 13:15-17

 • En het beest (Verenigde Natiën) werd macht gegeven (door de Satan) om het beeld (internet) van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden (geen deel aan hebben), gedood zouden worden.
 • En het maakt, dat het aan allen, klein en groot, rijk en arm, werkelozen en werkers, een merkteken zou worden gegeven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd;
 • en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam (autoriteit).

Openbaring 20:6

 • Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht,….

Openbaring 20:4

 • En ik zag tronen, en zij zaten op deze; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus Christus en om het Woord van God, en die het beest, en het beeld niet aanbeden (geen deel ) hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, het duizend jarige Koninkrijk.

Het laatste oordeel:

Openbaring 13:8/ 20:15

 • En allen, die op aarde wonen, zullen het beest aanbidden ( een deel aan hebben), welker namen niet zijn opgeschreven in het Boek van het Leven, van het Lam Gods, Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld./
 • En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het Boek van het Leven, die werd geworpen in de poel van vuur (de tweede dood).

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *