De toorn van God, voor wie?

Openbaring 11:18

 • En de natiën waren toornig geworden, en UW toorn is gekomen, en de tijd voor de doden, om geoordeeld te worden; en om het loon te geven UW dienstknechten, de profeten, en de heiligen, en degenen, die UW Naam eerbieden in ontzag, de kleine en de grote; en om te verderven degenen, die de aarde verderven.

Twee opties:

 • vleselijke
 • geestelijke

Het vleselijke, het aardse:

De verzieking van de planeet de aarde, door menselijke wijsheid, strook dwars in tegen de wijsheid van God. Degenen, die de aarde verderven, zullen zelf verdorven worden, door hun hebzucht.

De geestelijke:

Matthéüs 5:11/ Johannes 15:20

 • Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, liegende alle kwaad tegen u spreken./
 • …. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen;-

De geestelijke mens, zijn degenen die in de goede aarde bezaaid zijn (Matt.13:23). De natuurlijke mens, degenen (1Joh.4:6) die de Geest van God niet hebben, zullen (indien mogelijk) de uitverkorenen verleiden (Matt.24:24). Deze valse christenen, verderven degenen, die werkelijk de Geest hebben, door hun eigen inzicht.

1 Korinthe 2:11-16

 • Wie van de mensen weet, hetgeen van de mensen is, dan de geest van mensen, die in hen is? Alzo weet ook niemand, hetgeen van God is, dan de Geest van God.
 • Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; Welke wij ook spreken, niet met woorden van menselijke wijsheid, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke begrippen.
 • Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want zij zijn hun een dwaasheid, en zij kunnen ze niet begrijpen, omdat het geestelijk te begrijpen is.
 • Doch de geestelijke mens begrijpt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door de natuurlijke mens niet begrepen.
 • Want wie heeft het begrip van de HEEREN gekend, die HEM zou onderwijzen? Maar wij hebben het begrip van Christus.

Johannes 3:6/ Romeinen 8:6

 • Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vleselijk; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geestelijk./
 • Het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken van de Geest is leven en vrede;-

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *