Hoe gelooft gij?

Matthéüs 28:18

 • En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle autoriteit in de hemelen en op aarde.

De Autoriteit van Jezus Christus.

Matthéüs 15:22 geeft ons een voorbeeld van geloof. Wat zei Jezus op reactie van de Kananese vrouw? ,26-28

 • En ziet, een Kananese vrouw, uit die omstreken komende, riep tot Jezus, zeggende: Heere! Gij Zoon Davids, ontferm U mij! mijn dochter is beklagenswaardig door de duivel bezeten.-
 • Doch Hij antwoordde en heeft gezegd: het is niet gepast het brood van de kinderen te nemen, en de voor de honden te werpen.
 • En zij heeft Hem geantwoord: Ja, Heere! doch ook de honden eten van de kruimels die vallen van de tafel van hun heren.
 • Toen antwoordde Jezus, en heeft gezegd tot haar: o vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van die uur af.

Velen christenen geloven nog geeneens, omdat zij Jezus op de tweede plaats zetten, om hun vertrouwen op een arts zetten. In plaats van God te vragen in Jezus Christus Naam, om genezing aan psychotische mensen, die eigenlijk in een bezeten toestand verkeren, geven “christenen”, deze geslagen mensen pillen, wat niet geneest, maar die persoon wordt meer een zombie. Dat is precies van de duivel wilt!

Johannes 3:12

 • Indien Ik u de aardse dingen gezegd heb, en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven, indien Ik u de hemelse zou zeggen?

Matthéüs 9:27-30a

 • En wanneer Jezus voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zoon Davids, ontferm U onzer!
 • En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus heeft hen gezegd: gelooft gij, dat Ik dat doen kan? zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!
 • Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: u geschiede naar uw geloof.
 • En hun ogen werden geopend.-

Wie Jezus heeft, heeft ook de Heilige Geest, met de tekenen van de gelovigen (Markus 16:17,18), waar ook het teken van handoplegging is.

Johannes 14:12

 • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

Wie gelooft, niets zal onmogelijk zijn.- Matt.17:20

Matthéüs 21:21

 • …Indien gij geloof had, en niet (zou) twijfelen…..indien gij tot deze berg zou zeggen: wordt opgeheven en in zee geworpen! het zou geschieden.

Geloven in Jezus Christus Naam, is niet, geloven in Zijn naam, maar in Zijn Naam, Zijn Autoriteit, Zijn kracht, de kracht die Hij heeft vanuit de Vader, de Heilige Geest, de kracht van de Schepping.

Lukas 18:27

 • En Jezus heeft gezegd: de dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *