God accepteert geen andere weg, dan ZIJN weg.

Gods weg is de weg, die God uitgestippeld heeft voor de mens hoe te wandelen. Toch zijn mensen geneigd om het op hun eigen manier te wandelen, hoe zij het fijner vinden. Maar dat is niet Gods weg! Wat er in 2 Petrus 2 vers 15 wordt verteld, gaat over degenen, die het op hun eigenwijze manier denken God de eer te geven, terwijl zij de rechte weg verlaten hebben.

2 Petrus 2:15

  • …; die de rechte weg verlaten hebben, zijn verdwaald, en volgen de weg van Balaäm, de zoon van Bosor, die het loon van de ongerechtigheid liefgehad heeft;-

Een voorbeeld van Uza, die de dood stierf, omdat hij dacht het goed te doen, wordt verteld in 2 Samuël 6:3-7

  • En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen, en haalden haar uit het huis van Abinádab, dat  op een heuvel is; en Uza en Ahío, zonen van Abinádab, leidden de nieuwe wagen.
  • …..
  • Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods, en hield ze tegen, want de runderen gleden uit.
  • Toen ontstak de toorn van de HEERE God tegen Uza, en HIJ sloeg hem aldaar, om deze onbedachtzaamheid; en hij stierf aldaar bij de ark Gods.

Spreuken 10:29

  • De weg van de HEERE is voor de oprechte hun sterkte, maar voor de werkers van ongerechtigheid is het een verwarring.

2 Timothéüs 4:3,4

  • Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar gevoelig zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerte; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich begeven tot bazelen.

Deze mensen denken dat zij de rechte weg bewandelen, maar in feite lopen zij in een cirkel. Zij komen geen stap verder, dan waar zij gebleven waren.

1 Petrus 2:15,16/ 2 Petrus 2:15

  • Maar gelijk HIJ u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel; daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want IK ben heilig./
  • Hebt de wereld niet lief, ook niet wat in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *