Het Levend Woord van God.

Johannes 6:63/ 1 Korinthe 2:14,15

  • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en zijn levend./
  • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn, want zij zijn dwaasheid voor hen, en zij kunnen het niet verstaan, omdat het geestelijk begrepen kan worden.
  • Doch de geestelijke mens begrijpt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door de natuurlijke mens niet begrepen.

Heb een grip op uw leven, gebruik Gods krachtig Woord.

2 Korinthe 3:2-6

  • Geliefden, gij zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen door alle mensen; wanneer die openbaar zijn geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vleze tafelen van onze harten (Ezech.36:26).
  • En zodanig hebben wij vertrouwen door Christus bij God.
  • Niet dat wij door onszelf bedreven zijn iets te denken, als uit onszelf; maar onze bedrevenheid is uit God; DIE ons ook bedreven gemaakt heeft, om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet in letters, maar in de Geest; want de letter doodt, de Geest maakt levend.

Hebreeën 4:12

  • Het Woord van God is Levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enige ander tweesnijdend zwaard, en gaat tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de opeenhoping, en van de merg, en is een oordeler van gedachten  en van overleggingen van harten.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *