Talen zullen ophouden.

Na Noach, begon de aarde zich weer te vullen met het mensengeslacht. Er was nog steeds één taal. Mensen hebben het vermogen door de kennis van het goed en het kwaad, om dingen uit te vinden, dus bouwden de mensen een stad en een toren. Een toren, die te hoog was voor die tijd.

Genesis 11:5-9

  • Toen daalde de HEERE neer, om de stad en de toren te bezien, die de mensenkinderen bouwden.
  • En de HEERE zei: ziet, zij zijn één volk, en hebben één taal, en dit beginnen zij te doen. Wel, nu zal niets van wat zij wellicht van plan zijn te doen, onbereikbaar voor hen zijn.
  • Kom aan, laat Ons neerdalen, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een ieder zijn taal van hun naaste niet verstaan zullen.
  • Alzo verstrooide de HEERE hen vanaf daar over de gehele aarde, en zij hielden op te bouwen.
  • Daarom noemde men haar naam Babel; want vanaf daar verwarde de HEERE de taal van de aarde, en vanaf daar  verstrooide de HEERE hen over de gehele aarde.
1 Korinthe 13:8 …..; hetzij talen (tongen), zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal teniet gedaan worden.

Sommige valse leraars, zeggen dat de tongen taal zal ophouden. Bedoelen zij dit de taal van Gods Geest? Of is het meer de taal, die velen talen was geworden, bij de toren van Babel?

Gods taal zal nooit ophouden! Dus het is zéér aannemelijk dat het gaat om de vele menselijke talen op aarde. Wanneer de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde is gearriveerd, zal er weer één taal zijn, zoals vóór de verwarring bij Babel.

De kennis (in dezelfde regel), zal teniet gedaan worden. Welke kennis? De kennis van het goed en het kwaad, die Adam en Eva aangenomen hadden, waardoor de zonde en de dood in de wereld is gekomen.

Jesaja 65:17

  • Want ziet, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *