Ergernis onder broeders.

Broeders en zusters in de HEERE moeten elkander niet ergeren. Want wie dat wel doet, heeft een groot probleem.

Matthéüs 18: 6

– Maar zo wie één van de minste broeders, die in Mij gelooft, ergert, het was hem beter, dat een molensteen aan zijn hals gebonden werd, en dat hij verzonken in de diepte van de zee was.

Men kan natuurlijk ook wachten tot de wederkomst van de Zoon van God, Jezus Christus. Wat zal er dan gebeuren?

1 Korinthe 3: 13-15/ Openbaring 9: 6

– Een ieders werk zal openbaar worden;  want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt; en hoe iemands werk zal zijn, zo zal hij door het vuur beproefd worden. Zo iemands werk blijft ( werken van het geloof), wat hij opgebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Maar als iemands werk verbrand wordt, die zal schade lijden; zelf zal hij behouden worden, doch als door vuur./ En in die dagen zullen de(ze) mensen de dood zoeken, en zullen die niet vinden; zij zullen begeren te sterven, maar de dood zal van hun vluchten.

Dus het is beter gelijk een eind aan jezelf te maken, als je een broeder ergert, dan te wachten tot de Christus je door vuur laat beproeven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *