Gehoorzaamheid aan God.

Om Gods wil te doen, is in HEM te vertrouwen totaal, 100%, wandelen in het licht (Spr.3:5,6).  Niet op uw eigenwijze manier beter te weten, om eerst maar naar de arts te gaan, dan eerst uw vertrouwen op God te stellen, door ZIJN Zoon Jezus Christus.

U kunt natuurlijk eigenwijs doen, om de excuus te zeggen, dat God artsen in de wereld gegeven heeft. Maar dan zou u God tot een leugenaar maken, omdat God gezegd heeft dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is bij HEM. Of u zou Gods raad opzij schuiven, om toch in de wereld een oplossing te vinden, dan naar de grootste Geneesheer van het universum te gaan, door ZIJN Zoon Jezus Christus?

Weet u nog wel waarom Jezus op aarde was? Was het niet alleen het Koninkrijk van God te verkondigen? Of toch ook genezing? Lees aub 10X het verhaal eens van de vrouw die 12 jaar de bloedvloeiing had?-Markus 5:25-29-, Misschien dringt het in uw eigenwijze verstand door!

Genesis 6:22/7:1

  • En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij./
  • Daarna heeft God gezegd tot Noach: ga gij, en uw gehele gezin in de ark, want u heb IK gezien rechtvaardig voor MIJN aangezicht in dit kromme geslacht.

Wanneer iemand Gods wil doet, wordt het hem, net als Noach, rechtvaardigheid toegekend.

Moeten wij dan onze eigen wil doorzetten? Of zelf een draai aangeven, om het beter te weten dan God? Zijn wij dan niet EIGENWIJS bezig?

Wie Gods wil nastreeft, hoort bij de familie van Jezus Christus. -Markus 3 vers 35

Romeinen 12:1,2

  • Ik vraag u dan, broeders, door de ontferming van God, dat gij uw lichaam stelt tot een levende, heilige en Gods welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
  • En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw geweten, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.

Zefanja 2:3

  • Zoekt de HEERE, alle gij zachtmoedige van het land, die ZIJN recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, MISSCHIEN zult gij verborgen worden in de dag van de toorn van de HEERE God.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *