Het Woord van God is geestelijk.

Gods Woord is er voor degenen, die God aan het volgen zijn naar ZIJN Geest. De liefde van God, is dan ook een geestelijke liefde.

1 Korinthe 2:12,13

 • Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons door God geschonken zijn; Die wij ook spreken, niet met woorden, die de vleselijke natuur van wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke uitleggingen.

2 Korinthe 6:3-6

 • Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening (van het Woord) niet gelasterd wordt.
 • Maar wij, als dienaars van God, maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheid, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld van het lijden, in barmhartigheid, in de Heilige Geest, in oprechte liefde.

De liefde van God is geestelijk, die in 1 Korinthe 13 wordt beschreven. De vleselijke liefde, is niet het geestelijke.

De vleselijke liefde:

Hooglied (Lied van Salomon) 4:5

 • Uw twee borsten zijn gelijk twee reekalfjes, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden.

Spreuken 7:18

 • Kom laat ons dronken worden van liefde tot de morgen toe; laten wij ons vrolijk maken in grote liefde.

We zien dat wij in de laatste dagen zijn gearriveerd, omdat de liefde die van God afkomt, de geestelijke liefde, verdraaid wordt tot de vleselijke liefde. Waarom? Omdat zij, die zeggen Jezus in hun hart hebben, de wet van God wetteloos maken door hun lasteringen van het Woord.

Matthéüs 24:11-13

 • Vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
 • En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen.
 • Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

De geestelijke liefde wordt verkoelt, maar daarentegen wordt de vleselijke liefde in deze laatste dagen verhit. Net als Sodom en Gomorra zal deze verhitte vleselijke liefde, door vuur uit de hemel verteert worden.- 2 Petrus 3:10-12/Judas 18,19(20-25)

Romeinen 8 vers 7-9 is het bedenken van het vlees, waaronder ook de vleselijke liefde, zoals de wereld dat toelaat, een vijandschap tegen God.

 • Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet.
 • En wie in het vlees zijn [aan het wandelen], kunnen God niet behagen.
 • Doch gij [ geestelijke wandelaars] zijt niet in het vlees, maar in de Geest, tenminste als de Geest van God in u woont. Maar wie de Geest van Christus niet heeft, die behoort niet aan Christus toe.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *