Hoe God loutert?

Daniël 12:10

 • Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; maar de goddelozen zullen goddeloos handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

Matthéüs 26:41/1 Petrus 5:8

 • Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak./
 • Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden;-

Wanneer iemand geroepen is door God, door een Evangelie-prediker, en die persoon het Evangelie aanneemt, dan is hij er nog niet. Dan begint de strijd pas echt!

Jezus gaf ons een gelijkenis, over een zaaier die ging zaaien.

Met deze gelijkenis gaf Hij ook de uitleg ervan. Laten we eens kijken wat Hij bedoeld? Hij begon, wat in Matthéüs 13 vers 3 staat: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.

Matthéüs 13: 4/19

 • En wanneer hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg; en de vogels kwamen en aten het op./
 • Wanneer iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt het weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij de weg bezaaid is.

Matthéüs 13:5,6/20,21

 • En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.
 • Maar wanneer de zon opkwam, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen aarde had, is het verdord./
 • Die in de steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; maar hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd; en wanneer er verdrukking of vervolging komt, om de wil van het Woord, zo wordt hij terstond geërgerd.

Matthéüs 13:7/22

 • En een ander deel viel tussen de doornen; en de doornen groeide tegelijk op met het zaad, en verstikte het zaad./
 • En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid van deze wereld, en de verleidingen van de rijkdom ervan, verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Matthéüs 13:8/23

 • En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het andere dertigvoudig./
 • Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de andere dertigvoudig.

Jeremia 17:7,8

 • Gezegend daarentegen is de man, die op de HEERE vertrouwt, en in wie zijn vertrouwen bij de HEERE is.
 • Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortels uitschiet aan een rivier, en hij voelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op om vrucht te dragen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *