Behagen hebben in vervolging om het Woord.

1 Korinthiërs 15:43

  • Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

De strijd van Paulus, vanwege geestelijke aanvallen:

2 Korinthiërs 12:7-10

  • En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen (vers1) niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk de engel Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.
  • Hierover heb ik de Heere Jezus driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.
  • En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont.
  • Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in beledigingen, in nood, in vervolging, in benauwdheid, om Christus wil; want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Romeinen 1:16

  • Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht van God zaligheid voor een ieder, die gelooft, eerst de Jood, dan de heiden.

Het christen-zijn is niet, zondag naar de bijeenkomst, en voor de rest niets. Neen! Het christen-zijn is, wat Jezus Christus ons geboden heeft in Markus 16:15

Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

  • vers 16 Wie geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar, wie niet geloofd hebben, zal veroordeelt worden.

Het verkondigen van het Evangelie, die Christus uiteengelegd heeft aan Zijn volgelingen, en die zij het weer aan ons uiteengelegd hebben, gaat gepaard met tegenslag. Wanneer iemand u negeert, dan zal hij op de oordeelsdag geen excuus hebben, dat hij het niet gehoord heeft. Maar, wanneer iemand wel luistert, en u hem tot de HEERE God laat bekeren in de Naam van Jezus Christus, dan is die persoon gelukzalig.

Lukas 15:7 verteld ons, wanneer iemand zich bekeert, dat er in de hemelen grote blijdschap is.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *