In eeuwigheid niet wankelen.

Spreuken 6:16-19

  • Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:
  • Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten; een hart, dat onrechtvaardige gedachten bedenkt; voeten, die zich haasten, om kwaad te doen; een valse getuige, die leugens opwerpt; en wie tussen broeders harrewar inwerpt.

Psalm 15

  • HEERE, wie zal zijn in UW tent? wie zal wonen op de berg UWER heiligheid?
  • Dat zijn degenen, die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt; die met zijn tong niet lastert, zijn metgezel geen kwaad doet, en geen lasterrede opneemt tegen zijn broeder; in wiens ogen de verworpen veracht is, maar hij eert degenen, die voor de HEERE ontzag hebben; heeft hij gezworen tot zijn pijn, evenwel verandert hij niet; wie zijn geld niet geeft op oneerlijke winst, en geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

Jeremia 17:7,8

  • Gezegend…is de man, die op de HEERE vertrouwt, en in wie de vertrouwen de HEERE heeft!
  • Want hij zal zijn als een boom (met goede vruchten), die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en hij voelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte heeft hij geen zorgen, hij houdt niet op om (goede) vrucht te dragen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *