Puur Goud.

Openbaring 3:18

  • Ik raad u aan, dat gij koopt van Mij goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet openbaar wordt; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Neemt de raad aan van de Raadsheer Jezus Christus, om uw lauwe christen-zijn vurig te maken. De raad die Jezus geeft, om rijk te worden, is te worden om vrucht te dragen, en niet te denken dat alleen door het geloof van Jezus Christus aan te nemen, maar ook de werken van het geloof te werken, om rijk te worden in de wijsheid die van boven komt. Weest geen lauwe christen! Het is zó herkenbaar dat er vele lauwe christenen zijn, anders waren de straten gevuld met predikers, maar in plaats daarvan zijn zij melk-slurpende baby’s. Hebreeën 5:12.

Attentie lauwe christenen:

Openbaring 3:16,17

  • Zo dan, omdat gij lauw zijt, en niet koud, ook niet vurig, Ik zal u uit Mijn mond spugen (Matt.7:21-23).
  • Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan niets gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en bedroevend, en arm, en blind, en naakt.

Kolossenzen 3:1,2

  • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (Rom.6:4), zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God.
  • Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op aarde zijn.

Rijkdom van boven: Efeze 3:14-21

Weest voorzichtig: Matthéüs 7:23/8:12

Verberg uw talent niet: Matthéüs 25:14-30

Bedenkt de dingen die van boven zijn: Filippenzen 4:4-9

Opnieuw geboren worden uit water en Geest: Johannes 3:3,5-7

Weest herkenbaar op de laatste dag: Openbaring 7:13-17

Openbaring 3:21,22

  • Wie overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.
  • Wie oren heeft, die hoort, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *