God haat liegen.

Wie de waarheid niet doet is een leugenaar, een slaaf van liegen.

In Romeinen 13 vers 9 staat dat liegen niet bij een gelovige van Jezus Christus hoort.

1 Timothéüs 1:8-10

  • Doch wij weten, dat de wet goed is, voor iemand die het wettelijk gebruikt; en hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar voor de onrechtvaardige en de stijfkoppige, de goddeloze en de zondaars, de onheilige (de Geest van God niet hebbende) en de onzedelijke, de vader- en moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders, ook die, de mannen die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de valse getuigen, en zo er iets anders tegen de gezonde Leer van Christus is;-

In de geboden van de wet staat duidelijk, dat liegen en valse getuigenis, een gebod van God is om dat niet te doen.

[ de Waarheid spreken, kan je onthouden; wie liegt, moet elke keer nadenken wat hij gelogen heeft]

Spreuken 6:16-19

  • Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:
  • Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten;
  • een hart, dat ondeugdzame gedachten bedenkt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen;
  • een valse getuige, die leugens oprakelt; en die tussen broeders ruzies inwerpt.

Openbaring 21 vers 8, het laatste oordeel, waar degenen, die God niet gehoorzaam zijn geweest, en het op de loop hebben laten gaan, waaronder ook de leugenaars bevinden, de tweede dood ingaan. Een plek waar men vernietigd zal worden, gelijk als de Gehenna, een vroeger buitenplaats van Jeruzalem, waar het huisafval met de misdadigers verbrand werden met zwavel en vuur. De poel van vuur en zwavel, is een symbolische plaats waar geen opstanding meer mogelijk is, een verloren ziel zal daarin blijven, dood voor eeuwig, zelfs de eerste dood en het dodenrijk zal daarin verdwijnen.

Openbaring 20:14

  • En de dood en de hel werden geworpen in de poel van vuur; dit is de tweede dood.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *