Gewetens bezwaren.

Wie een geweten heeft, is kneedbaar voor God.

Wie geen geweten heeft, is hard en breekbaar.

Romeinen 12:2

 • Wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij.

Romeinen 7:14-16

 • Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 • Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
 • En indien ik hetgeen doet, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.

Het volgende, is voor degenen die een geweten hebben:

1 Johannes 3:21

 • Geliefden! indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God;-

Wanneer wij blijven wandelen in de Geest, de Geest zorgt ervoor wanneer wij vrijmoedigheid hebben bij God, of niet. Hij leidt ons op de pad van ons wedergeboorte.

Romeinen 6:15

 • Wat dan? zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Dat zij verre.

Romeinen 7:18-21

 • Want ik weet, dat in mijn vlees, geen goedheid woont; want het willen is wel bij mij, maar om het goede te doen, dat vind ik niet.
 • Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
 • Indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu dat niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 • Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

Titus 3:4-7

 • Maar wanneer de barmhartigheid van God, onze ZALIGMAKER, en ZIJN liefde tot de mensen verschenen is, heeft HIJ ons zalig gemaakt, niet uit de werken van rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN goedertierenheid, door het Bad van wedergeboorte (Hand.2:38) en de vernieuwing door de Heilige Geest; Die HIJ over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker.
 • Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door ZIJN genade, erfgename zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven.

Weest niet gelijk de wereld, wees anders:

Efeze 4:17-27

Ik zeg dan dit, en betuig het in de HEERE, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen in de nutteloosheid van hun geweten.

Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding hun harten;…

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *