Waar bevind u zich?

Matthéüs 7:13,14

 • Gaat in door de nauwe poort, want wijd en breed is de weg die tot de vernietiging leidt, en velen zullen deze nemen; maar de poort is nauw, en de weg is smal, die tot het leven leidt, en weinige zijn er, die deze waarlijk vinden.

De brede weg:

Een zaaier ging zaaien, en het zaad wat hij zaaide kwam niet in de goede aarde, dit zijn de brede weg christenen. – Matt.13:18-22

De smalle weg:

Het zaad wat de zaaier zaaide, die wel in de goede aarde kwam, zijn de goede christenen, want zij horen het Woord en verstaan het ook, om daarmee de vruchten doen groeien – Matt. 13:22/ Joh.3:5/Hand.2:38

De brede weg christenen, komen niet tot het licht, omdat zij de wereld niet los kunnen laten.

Johannes 3:19

 • En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.-(2 Tim.4:3,4)

De verzoeking van de duivel, de heerser van de wereld, als voorbeeld voor ons, omdat hij ook Jezus verzocht heeft, om niet door de wereld een deel van satan te worden:

Lukas 4:5-8

 • En wanneer de duivel Jezus geleid had op een hoge berg, toonde hij Hem al de koninkrijken van de wereld, in een ogenblik van tijd.
 • En de duivel heeft tot Hem gezegd: ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid ervan geven, want zij is aan mij overgegeven, en ik geef het aan hen, wie ik ook wil; indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van U zijn.
 • En Jezus, hem antwoordende, heeft gezegd: ga weg van Mij satan, want er is geschreven: gij zult de HEERE, uw God, aanbidden, en HEM alleen dienen.

Johannes 17:14-20

 • Ik heb hun (smalle weg lopers) UW woord gegeven, en de wereld heeft het gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
 • Ik bid niet, dat GIJ hen uit de wereld wegneemt, maar dat GIJ hen bewaart van de boze.
 • Zij zijn niet van de wereld, gelijk Ik ook van de wereld niet ben.
 • Heilig hen in UW waarheid; UW woord is de waarheid.
 • Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
 • En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
 • En Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.-(1 Joh.4:6)

Matthéüs 16:24-26

 • Toen heeft Jezus tot Zijn volgelingen gezegd: zo iemand achter Mij wilt komen, die verloochend zichzelf, en neemt zijn kruis op zich, en volg Mij.
 • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijn wil, die zal het vinden.
 • Want wat voor een voordeel heeft een mens, zo hij de gehele wereld wint, en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven,  tot bevrijding van zijn ziel?

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *