Met beide voeten op Gods weg staan.

Psalm 96:13/Jesaja 13:11

  • Voor het aangezicht van de HEEREN; want HIJ komt, want HIJ komt, om de aarde bij te sturen; HIJ zal de wereld bijsturen met gerechtigheid, en de natiën met ZIJN Waarheid./
  • Want IK zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en IK zal de hoogmoed van de aanstootgevende doen ophouden, en de arrogantie van de onderdrukkers zal IK vernederen.

Matthéüs 5:9-12

  • Zalig zijn de vredelievende; want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
  • Zalig zijn degenen die vervolgd worden om de wil van de gerechtigheid; want hun is het Koninkrijk van de hemelen.
  • Zalig zijt gij, wanneer de mensen u beschimpen, en vervolgen, en liegend alle kwaad tegen u spreken, om Mijne wil.[ ook zitten te hacken, om uw woord moeite te geven]
  • Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Lukas 16:13-15/Matthéüs 23:27

  • Geen huisknecht kan twee heren dienen; want óf hij zal de ene negeren, en de ander liefhebben, óf hij zal de ene aanhangen, en de andere verachten; gij kunt God niet dienen, en de Mammon (geldgod).
  • En al deze dingen hoorden de farizeeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten Jezus.
  • En Jezus antwoordde hen: gij zijt het, die uzelf rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God./
  • Wee u, gij Schriftgeleerden en farizeeën, gij dubbeltongige, want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten mooi wit schijnen, maar van binnen duisternis is en vol doodsbeenderen en alle onreinheid.

We moeten op ons zelf letten dat wij niet verkeerd wandelen. We doen vaak dingen die wij per ongeluk doen, wat lijnrecht tegenover Gods wil is. We moeten direct daarmee stoppen, en ons weer wenden tot hoe God het wilt.

Het begin van deze tekst gaat over overspelers, wat bedoeld wordt, dat men overspel pleegt met de wereld, in feite vreemd gaan met de wereld. En omdat u bij de kudde van God behoort, kunnen wij niet vreemd gaan met de wereld, die van satan de duivel is. Gaat u wel daarmee door, dan komt er echtbreuk.

weet gij niet, dat vriendschap met de wereld een vijandschap tegen God is?

Zo wie dan een vriend van de wereld wilt zijn, die wordt een vijand van God.

U kunt niet God dienen en de wereld dienen om rijkdom te vergaren.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *