Een dienaar van God zijn.

1 Thessalonicenzen 2:1-4

  • Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest.
  • Maar hoewel wij tevoren geleden hadden, en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij evenwel vrijmoedigheid gebruikt in onze God, om het Evangelie van God tot u te spreken in veel strijd.
  • Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, ook niet uit onreinheid, noch uit bedrog, maar gelijk wij door God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie toevertrouwd zou worden, alzó spreken wij, niet als mensen behagende, maar God, DIE onze harten beproeft.

Marcus 16:15

  • En Jezus heeft gezegd tot Zijn volgelingen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

Heeft Jezus Christus dit gebod gegeven tot alle evangelisten? Ja! En wie zijn deze evangelisten? Dat zijn degenen die de leer van Christus navolgen, dus alle christenen behoren dit te doen. Een dienaar zijn van God! Zegt men iets anders, dan vallen zij in de categorie van Galaten 1:8,9 en in 2 Timothéüs 4:3,4. Wat neerkomt dat zij, wanneer zij voor Gods troon staan, zij niet gekend worden.- Matthéüs 7:21-23

 

Weest een dienaar van God, en geen dienaar van mensen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *