Het vasten.

Lukas 5:33-35 een vraag over het vasten:

  • Waarom vasten de discipelen van Johannes (de Doper) dikwijls en doen gebeden, gelijk als de discipelen van de Farizeeën, maar Uwe discipelen eten en drinken?
  • Doch Jezus hun zeggende: kunt gij de Bruiloftskinderen, terwijl de Bruidegom bij hen is, doen vasten?
  • Maar de dagen zullen komen wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn; dan zullen zij vasten in die dagen.

De Bruiloftskinderen zijn degenen die geloof hebben in Jezus Christus de Bruidegom. Zij zullen niet vasten zolang de Bruidegom aanwezig is. Toen Jezus drie dagen dood was, toen vasten zij. Daarna, toen Hij opstond uit de dood, vasten zij niet meer.

Galatië 5: 25

  • Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.

Wie in de Geest wandelt hoeft niet meer te vasten in het vlees. Verstandiger is het om in de Geest te vasten, dat wilt zeggen, dat wij geregeld een tijd opzij moeten zetten om in de Geest te vasten, zonder dat er wereldse zaken erbij komen. Dus wanneer het vlees hongert, kunnen wij gewoon eten en drinken.

Wat heeft Jezus gezegd? Dat, wanneer twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, Ik in het midden van hen ben ? Zo dan, de Bruidegom is in hun midden, en hoeven zij niet te vasten in het vlees, in tegenstelling van de discipelen van Johannes de Doper en de Farizeeën, want die hadden de Geest van God niet.

Matthéüs 18:20

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *