Matthéüs 5 vers 11

God zij geprezen!

Dank U Vader, dat ik vervolging ondervind, dat mij het onmogelijk wordt gemaakt om UW Woord in daad en Waarheid te verkondigen.

Hiermee wordt bevestigd dat Satan hier niet mee eens is, dat hij zijn dienaren ertoe brengt deze blog te dwarsbomen.

In deze wereld met vele ogenschijnlijke christenen, die zich voordoen als rechtvaardig, die als witgekalkte graven, in de openheid handelen, zijn de lasteraars van het Woord Gods.

Geen wonder, want de Satan doet zich voor als een engel des lichts, dat ook zijn dienaren dat doen.

Wie ons hoort, is uit God, wie ons niet hoort is uit de duivel. Zij hebben niet de Geest der Waarheid, maar God heeft hun de geest der dwaling gegeven.

God geeft advies:

Wie zijn zonde verbergt, gelijk een witgekalkte graf, is niet uit God. Wie zijn zonde openbaart, is uit God.

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Vermaning:

Niemand is rechtvaardig, dus doet u niet voor, alsof u rechtvaardig bent. Wij derven allemaal de heerlijkheid van God, alleen door Gods genade kunnen wij gerechtvaardigd worden.

Jezus Christus geeft geen liefde, het is de Almachtige God DIE ZIJN liefde geopenbaard heeft door ZIJN Zoon. Jezus Christus heeft de wil van God gedaan, alsof het Zijn wil was. Zo moeten wij dat ook doen, na het voorbeeld van Gods Zoon.

Heeft Jezus niet gezegd vlak voor Zijn lijden en sterven: indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan, maar niet Mijn wil geschieden, maar het UWE.

Dit concludeert dat Jezus Christus de wil van Zijn Vader deed, en niet Zijn wil.

Zo moeten wij ook niet onze eigen wil doen, maar de wil van God.

Jezus heeft ook gezegd: Ik neem geen eer van mensen aan, Ik doe slechts de wil van DEGENE DIE Mij gezonden heeft.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *