Verlaat uw oude leven

Jesaja 26:3,4

  • Het is een bevestigd voornemen: gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.
  • Vertrouwt op de HEERE tot in eeuwigheden, want in de HEERE YAHWEH is een eeuwige Rotssteen.

Prediker 11:9,10

  • Verblijf u, o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart u vermaken in de dagen uwe jongheid, en wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwing uwe ogen; maar weet, dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht.
  • Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart, en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jongheid is nutteloosheid.

2 Timothéüs 2:22

  • Vlucht van de begeerte van uw jeugd, en jaag naar de rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die de HEERE aanroepen uit een oprecht en rein hart.

Efeze 4 vers 21-24 verteld ons om ons oude leven vaarwel te zeggen, 180 graden te bekeren. Jezus Christus heeft ons geleerd, om het nieuwe leven aan te doen in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Romeinen 13:14

Zo, doet dan aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *