De werkingen van het oude leven doden.

In Kolossenzen 3 vers 5 wordt benadrukt dat Gods wraak komt over seksuele immorrialiteit, lust, boze gedachten en gierigheid, die de werken zijn van het oude leven.

Wie in Christus is, en zulke dingen blijven doen, zullen volstrekt geen genade ontvangen van God. Jezus Christus zal hen zelfs niet herkennen als christen.

In het oude leven, toen wij nog geen besef hadden van onze zonden, waren wij van nature zo gierig als wat.

Wat is gierigheid? Gierigheid is dat je iets niet wilt gratis delen. Sparen is ook een onderdeel van gierigheid, omdat je wilt sparen voor iets begeerlijks. Gierigheid is daarom afgoderij. En God houdt niet van andere goden. Heeft Jezus niet gezegd tegen de rijke jongeling, dat hij alles moest verkopen en zijn geld aan de armen geven moest, om Hem na te volgen?

De rijke jongeling kon geen afstand doen van zijn rijkdom, dit is de Mammon (geldgod), boven God stellen.- Matt.19:16-22/Matt.6:24

Wie kan zijn oude leven, sinds hij/zij in het nieuwe leven begonnen is met God te wandelen, achterwege laten? Zijn dat de getrouwden?

 

1 Korinthe 7:32,33 verteld ons dat een ongetrouwde meer een behagen heeft in de wandel van de Geest van God, dan een getrouwde. Waarom? Omdat de getrouwde zich meer bekommert in de vleselijke natuur, dan degenen die ongetrouwd zijn.

Daarom zou het wijs zijn, om een geestvervulde, ongetrouwde broeder of zuster te horen, omdat zij dagelijks meer mediteren omtrent Gods voornemen.

Wie uit God is, hoort naar degenen die dagelijks het Woord van God onderzoeken. Dit zijn degenen die de Geest van de Waarheid hebben. Wie uit God niet is, zal niet horen, omdat God hen (door hun eigenwijsheid) een geest van dwaling geven. Dat daarmee de weg van de Waarheid gelasterd zal worden, omdat zij een grove leugen navolgen die lijkt op de Waarheid.-2 Petrus 2:2

1 Johannes 4 vers 6 bevestigd dat er een Geest van Waarheid is en een geest van verwarring of dwaling.

Om niet op de oordeelsdag bij de bokken, de eigenwijze, de wereldliefhebbers, de gierigheden, de onliefde voor hun naaste in de HEERE, te komen, behoren wij ons dwangmatig naar Gods wil, onze oude leven vaarwel te zeggen. En in de Geest van God te wandelen!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *