Het huwelijk in de HEERE.

1 Timothéüs 2:11-15

  • Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
  • Doch ik laat de vrouw niet toe dat ze onderricht geeft, ook niet over de man heerst, maar dat zij in stilheid is.
  • Want Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest.
  • Doch zij zal gezegend zijn om kinderen te baren, zo zij tenminste blijft in geloof en liefde, en heiligmaking met matigheid.

Romeinen 7:1-3/ Efeze 5:33

  • Weet gij niet, broeders (want ik spreek tot degenen die de wet begrijpen), dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft?
  • Want ene vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van haar man door de wet.
  • Daarom dan indien zij van een andere man wordt, terwijl haar eigen man nog leeft, zo zal zij een overspeler genaamd worden; maar indien haar eigen man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, dat zij ook geen overspeelster is , wanneer zij een andere man trouwt.

Een man behoort zijn vrouw lief te hebben, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.- Efeze 5:33

1 Korinthe 11:3,8,9

  • Doch ik wil dat gij weet, dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd is van zijn vrouw, en God het Hoofd is van Christus.-
  • Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man.
  • Want ook de man is niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *