De strijd tegen de duistere wereld.

Lukas 13:24

Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen ( ja, velen, zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;-

Efeze 6:10-12

  • Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de HEERE en in de sterkte van ZIJN macht.
  • Doet aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige verleidingen van de duivelen.
  • Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de duistere wereld, tegen de geestelijke boosheden in het luchtruim.

Satan de duivel doet zich voortdurend voor als een Engel van het licht, dat doen ook zijn volgelingen (sommigen zonder dat ze het zelf weten, anderen doelbewust).- 2 Korinthe 11:13-15

Efeze 6:13

  • Daarom neemt aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en geheel bewapend te zijn, staande kunt blijven.

Judas 20

  • Geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest (Romeinen 8:26/1 Korinthe 14:1,2);-

Efeze 6:14-17

  • Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid,
  • en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het Evangeliseren die de vrede brengt;
  • bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, om daarmee de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
  • En neemt de helm van zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.

1 Timothéüs 6:11,12

Gij, o mens van God, vlucht deze ( gierigheid is de wortel van alle kwaad) dingen, en jaag naar de gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot welke gij ook geroepen zijt (door evangelisten), en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen (in de hemelen).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *