Dubbelhartig of éénrichtig?

Matthéüs 6 vers 24 maakt duidelijk dat niemand twee heren kan dienen. Het betreft bij deze blog om God of de wereldse wijsheid.

Matthéüs 4 vers 8,9

  • De satan heeft geprobeerd Jezus te verleiden om Hem de wereldse geneugten te geven. Jezus keek wel uit, want Hij deed Gods wil en niet van zichzelf.  De wereld heeft de aantrekkingskracht voor luxe en vleselijke begeerlijkheden. Daar maakt de satan gretig gebruik van, om mensen in die strik te laten vangen.
  • Wat zei Jezus in het hogepriestelijk gebed? Johannes 17 vers 14
  • Degenen die in Christus zijn, zijn niet van de wereld, maar van God. En wanneer zij iets willen uitbrengen vanuit het Woord van God, worden ze gehaat of beschimd, ze worden zelfs als dwaas aangeschreven, of nog erger, als door de duivel bezeten. Zij zijn niet van de wereld, evenals Jezus van de wereld niet is. De wereld haat alles wat van God is, geen wonder ook, omdat de wereld van satan is.

Wij als volgelingen van Jezus Christus, moeten ten alle tijden Jezus volgen, hoe Hij de wil van de Vader navolgde. Was Jezus met Zichzelf bezig? Was Hij bezig rijkdom uit de wereld te vergaren? Neen! Hij was voortdurend bezig met Zijn Vaders wil, en de rijkdom van boven aan mensen te verkondigen.

Wat gebeurt er vaak, als mensen eigenwijs zijn en het beter weten dan God?  Dan worden zij veranderend, veranderlijk of wankel in het geloof.

Jakobus 1:8

Een dubbelhartig man is wankel in al zijn wegen.

Ja? Al zijn wegen. Niet één weg, maar al zijn wegen!

Wat is de raad van God ZELF?

Spreuken 3:5-8/ Matthéüs 22: 37,38

  • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun niet op uw eigen inzicht.
  • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
  • Wees niet wijs in uw ogen, heb ontzag voor de HEERE en wijk van het kwaad, het zal een medicijn voor uw navel zijn, en ene bevochtiging voor uw beenderen./
  • Jezus heeft gezegd tot hem: gij zult liefhebben de HEERE uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
  • Dit is het éérste en het gróótste gebod.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *