De vraag van Nicodémus.

Dit was de vraag die Nicodémus vroeg aan Jezus, wat eigenlijk opnieuw geboren betekent. Deze overste van de Joden, stelde deze vraag niet op een sarcastische manier, maar hier berust een waarheid in, dat iemand niet als baby opnieuw geboren moet worden.

Romeinen 6 vers 4 legt uit wat wederom geboren is.

  • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het (nieuwe) leven wandelen zouden.

Dus dit betekent het oude zondig leven, plaats heeft gemaakt voor het nieuwe door God genadig leven.

Efeze 2:1-3

  • En Hij heeft u mede levend gemaakt terwijl gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij voorheen gewandeld hebt, naar de tijd van deze wereld, naar de overste van de macht die in het luchtruim is, van de dwaalgeest die nu werkt in de kinderen van ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen voorheen verkeerd hadden in de begeerlijkheid van ons vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten, en wij waren van nature kinderen in de toorn van God gelijk ook de goddelozen.

Wanneer iemand opnieuw geboren is als volwassene, en iemand het bewijs heeft van het ontvangen van de Heilige Geest met de gaven ervan, dan pas is iemand werkelijk opnieuw geboren.-( vergelijk Hand.8:36-38)

Is iemand deze zaak onwetend? Volgt dan het volgende vers, om opnieuw geboren te worden uit water en Geest, en voornamelijk die door een geestvervuld persoon gedaan moet worden.

Handelingen 2:38

En Petrus heeft gezegd tot een menigte: bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van de zonden, en gij zult dan de gave van de Heilige Geest ontvangen. (vergelijk: Marcus 16:16-18)

Openbaring 20 vers 6 bevestigd het woord die door de Geest gesproken is, in Romeinen 6 vers 4/ Johannes 17:20,21/ Openbaring 3:18

  • Zalig en Heilige is hij die deel heeft aan de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn priesters van God en van Christus, en zij zullen met Christus als koningen heersen in het duizend jarige Koninkrijk.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *