Het Heilige.

Om een heilige te zijn, behoort men de Heilige Geest te bezitten.

Marcus 16:17,18/ Johannes 17:19-21

  • En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen navolgen: in Mijn Naam zullen zij duivels uitwerpen, met vreemde talen zullen zij bidden, slangen mogen zij opnemen, en wanneer zij iets (onbewust) dodelijks zullen drinken, het zal hun niet beschadigen, op zieken zullen zij de handen leggen, en zullen genezen worden./
  • En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat zij ook geheiligd mogen zijn in waarheid.
  • En Ik bid niet alleen voor hen (Mijn discipelen), maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen.
  • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat GIJ Mij gezonden hebt.

Jezus Christus heeft uiteengelegd wie één is met God de Vader. Dat degenen die HEM liefhebben, ook degenen moet liefhebben die God liefheeft. Dat geldt niet voor degenen die niet kunnen bewijzen dat zij de Heilige Geest bezitten.- Romeinen 8:5-9

Matthéüs 22:37-40

  • En Jezus heeft gezegd tot hen: gij zult liefhebben de HEERE uw God met geheel uw hart, en met geheel uw levenskracht (ziel), en met geheel uw geestelijk vermogen.
  • Dit is het eerste en grote gebod.
  • En het tweede aan dit gebod, is gelijk: gij zult uw naaste liefhebben gelijk als uzelf.
  • Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profetieën.

Wie zegt de Heilige Geest te bezitten, zonder er concrete bewijzen ervan te hebben, zijn natuurlijke christenen. Zij zien al wat in de bijbel staat als letterlijk en zien (begrijpen) het niet.- Joh.3:3

De bijbel, Gods Woord, is geestelijk te begrijpen, want God heeft door ZIJN Geest de profeten geïnspireerd met Die Geest. Want:

Johannes 4:24

God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in Geest en Waarheid.

Daarom is de wandel in God, met Jezus Christus, door de Heilige Geest overwinnelijker, om de eindstreep te halen met een overwinning. – vergelijk Joh.6:4; Openb.20:6

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *