Zin van het leven.

De bedoeling van God was dat de mens in volmaaktheid zou leven voor eeuwig, en dat de mens God zouden aanbidden. Dat de mens en dier samenleven.

Nadat God de mens één gebod had gegeven, werd die verbroken door Adams vrouw Eva.

De aarde werd vervloekt vanwege hun ongehoorzaamheid. Wat nu?

Christus, Gods Zoon heeft de plaats overgenomen voor Adam.

De vrouw is begonnen met zondigen, daarom is zij ondergeschikt aan de man.

Er moest een oplossing komen, voor het herstel voor de zin van het leven.

Romeinen 3:

Christus is de verlossing voor Adams fout.

1 Korinthe 1:

God zoekt geen slimme en pientere mensen om de zin van het leven te herstellen. Neen! God zoekt (autistische) mensen, die zich richten op Gods voornemen. Mensen die logisch zijn, die niet filosoferen, maar gewoonweg accepteren wat Gods wil is. Die niet luisteren wat mensen zeggen, als het niet in de Bijbel staat.

1 Korinthe 15:

Wie zijn de vijanden, waar Paulus het over heeft? Dat zijn de wijze en verstandige van het werelds denken. Die niet luisteren naar de voor hen dwaze mensen, die God uitverkoren heeft.

1 Korinthe 15:

Nadat Jezus Christus al Gods vijanden weggedaan heeft, dan komt de zin van het leven weer terug. Dat de kennis van goed en kwaad niet meer voor de mens is, maar dat God dit beheerst.

De zin van het leven, is dat de mens God onderdanig is, en God, als de Vader, de mens onderhoud. Want God weet het beste wat de mens nodig heeft, het zijn immers ZIJN schepselen.

En wanneer alle dingen God onderworpen is, zal God ongetwijfeld zeggen:

EN HET IS WEER ZEER GOED!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *