Geloof in Jezus Christus.

Matthéüs 25:

Al de maagden zijn christenen, een deel zijn dwaas een andere deel zijn verstandig.

Matthéüs 25:

De vergadering van alle volkeren. De schapen zijn de ware volgers van het Evangelie. De bokken zijn degenen die wandelen met de wereld, zij zijn zó eigenwijs dat ze in de dwaalgeest denken dat zij al een Hemelburger zijn .

Degenen die Christus waarlijk volgen, zijn degenen die hun naaste in de HEERE niet negeren in geestelijke en materiële zaken.

Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwig leven (vergelijk Spreuken 8:33-36). Geloven is geloven dat Jezus Christus helpen kan, wat of waar ook. Degenen die niet geloven, maar zeggen dat zij wel geloven, vertrouwen niet op Zijn woord voor bv. genezing.

Er is maar één Evangelie, geen twee, of drie, neen, één! Het Evangelie waar het om draait is om 100% vertrouwen te hebben in God. Wie geen 100% vertrouwen hebben in God, gaan eerst naar de dokter, of proberen het zelf op te lossen.

De bokken christenen, denken dat zij door rechtvaardig te zijn (witgekalkte graven), onder de genade blijven, terwijl zij wereldse zaken uit het oude leven blijven navolgen.

De schapen christenen tegenover de bokken christenen:

2 Korinthe 4:

 

 

God is barmhartig, en HIJ wilt niet dat enige mens verloren gaat in de eeuwige 2e dood. Daarom is HIJ verheugd wanneer iemand de eerste ware Evangelie handhaaft, en navolgd wat Jezus Christus zegt in:

Matthéüs 28 vers 19,20

Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende alles wat Ik u geboden heb.

En zie (met bewijs), Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleindiging van deze wereld . Amen.

Want als wij dit allemaal handhaven, zal Gods Plan uiteindelijk snel uitgevoerd worden. Maar als iedereen niets doet, wie kan nog behouden worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *