Het belangrijkste!

Wat is het belangrijkste wat God aan de mens als een rode draad door ZIJN Woord heeft laten opschrijven door ZIJN profeten?

Dat is de liefde! Niet het vleselijke liefde, maar het geestelijke.

In 1 Korinthe 13 vers 13 staat, dat er hoop, geloof en liefde zijn. Dat de meeste daarvan de liefde is.

Zonder die liefde is er ook geen geloof en hoop.

Door Jezus Christus, is de liefde openbaar geworden. Via Hem kunnen wij door Zijn offer van liefde, tot God naderen, in geestelijke zin.

Jezus Christus heeft ons Zijn voorbeeld nagelaten. Dan behoren wij Zijn wandel na te volgen.

Jezus heeft veel gegeven, en wij moeten dat ook doen uit een vrijmoedig hart.

Zorg dat u blijft geven. Net als Jezus gegeven heeft om zoveel mogelijk mensen tot Gods Koninkrijk te brengen. Niet een excuus te leggen, dat er evangelisten daarvoor zijn, neen, iedereen! Omdat Jezus ons een voorbeeld nagelaten heeft om in Zijn voetstappen te wandelen, met de liefde voor God, om ZIJN wil te doen.

Markus 16:15

> Gaat heen in de gehele wereld, verkondigd het Evangelie aan alle creaturen.

Wie in de liefde blijft, is gefundeerd op de Steenrots Jezus Christus. En handelt naar het voorbeeld van Jezus Christus.

Het offer van Jezus Christus, die Hij deed in de Autoriteit van Zijn Vader, is hoeveel liefde Hij gegeven heeft voor de gehele mensheid.- Jesaja 53

Heeft u zoveel liefde, om Gods wil uit te voeren?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *