Het onze Vader en de christen.

Het onze Vader is een modelgebed die Jezus Christus aan het begin van Zijn prediking uiteengelegd heeft, om te verkondigen dat het Koninkrijk van God aanstaande is.

Wie in Christus zijn hebben dit gebed niet meer van node. Laten we gaan naar modelgebed en het christen-zijn.

Matthéüs 6:

Dit was het modelgebed.

Het volgende is eerst het bijbelvers dan de christen-zijn.

God wordt geheiligd, omdat de christen in de Heilige Geest bidden. Voor details, bezoek de pagina’s van deze blog.

Matthéüs 22:

Het eerste en het tweede gebod is God liefhebben en degene die God liefhebben, uw naaste.

Lukas 17:

Matthéüs 6:

Hebreeën 10:

Efeze 6:

We zien het verschil dat het modelgebed slechts voor de beginnende christenen waren. Nu de christen de Heilige Geest ontvangen hadden en hebben, zij zij allen in de Geest aan het wandelen om gereed te zijn een geestelijk lichaam in de hemelen aan te kunnen.

Dus het Koninkrijk van God is in hen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *