De toekomst of het verleden.

2 Korinthe 5:11

Wij weten de schrik des HEEREN, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn door God openbaar geworden;-

Er zijn slechts twee keuzes beschikbaar. De toekomst of het verleden. Wat is uw keus? Ik zou zeggen, kies voor de toekomst!

2 Korinthe 5:17

Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, zie, het is allemaal en alles nieuw geworden.

Wie in Christus is: die is een nieuw schepsel. In Christus Jezus! Niet ernaast, of erachter, of ervoor, maar: in Christus!

Ja? We weten dat ons oude leven een eind heeft. Daarom is het noodzakelijk (tenminste als u van het leven houdt), om voor het leven te kiezen. En dat kan alleen door Jezus Christus!

Streep uw oude leven maar door, en neem het nieuwe leven maar aan.

Om te beginnen:

Handelingen 2:38 dat u zich laat dopen als volwassene (Hand.8:35-38), in de Naam (Autoriteit) van Jezus Christus, en als u werkelijk gelooft, ontvangt u de Heilige Geest met de gave (Mark.16:16-18).

Johannes 6:63

De Geest is het Die levend maakt, het vlees (oude leven) is van geen nut. De woorden die Ik (Jezus) tot u spreek, zijn geest(elijk) en zijn (het nieuwe) leven.

Het nieuwe leven begint dus bij Jezus Christus, en het duurt eeuwig in volmaaktheid. Niet op de nieuwe aarde, maar als geestelijk schepsel in de hemelen. Als priesters en koningen met Christus.

Dus gooi het oude leven weg, niet letterlijk, maar in uw wandel. Raakt niet meer aan wat onrein is. De wereld is onrein, en alles wat daarin is.

Ezechiël 18:31,32

Werpt van u weg al uw overtredingen waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël?

Want IK heb geen lust aan de dood van een stervende, spreekt de HEERE YAHWEH; daarom bekeert u en leeft.

Het was in eerste instantie voor Israël, maar door hun hardnekkigheid, hebben de heidenen ook die voorrecht om tot God te naderen, door Jezus Christus. (Joh.14:6/ Matt.22:1-10)

Wie het nieuwe leven geaccepteerd hebben, hun leven is in een procedure gekomen om in geestelijke zin tot een Hemelburger te worden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *