De eeuwige straf.

Deze tekst uit Matthéüs 25 waar staat dat degenen die aan de linkerkant gezet zijn, dat zij als bokken zijn beschreven, vanwege hun hardnekkigheid. Zij hebben niet de wil van God gedaan (Matt.7:21-23), zij hebben door hun eigenwijze wijze God bespottelijk gemaakt. Deze verdienen de eeuwige straf, wat uiteindelijk uitkomt op de eeuwige dood.

Wat is die eeuwige straf dan?

Vele religies verkondigen dat wie de zonden blijft navolgen, voor eeuwig gefolterd zullen worden. Dat betekent dat zij in leven blijven, of niet?

Waarom spreekt de bijbel over een eeuwig leven? Dat betekent eeuwig leven op de nieuwe aarde of in de hemelen, niet in de hel!

Wat gebeurt er met de dood en de hel?

Openbaring 20:14

  • En de dood en de hel werden geworpen in den poels des vuurs; dit is de tweede dood.

Deze toestanden worden geworpen in de tweede dood. De eeuwige dood!

Een paar verzen om aandachtig te lezen wat er gebeurt met iemand bij die straf.

Johannes 15:5,6/ Hebreeën 10:26,27

Jezus zegt:

Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Verbrand= verdaan. Niet behouden!

Paulus zegt:

Want wanneer wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;

maar een verschrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.

Verslinden= vergaan. Niet behouden!

Spreuken 8:35,36

Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE.

Maar wie tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten (niet liefhebben), hebben de dood lief.

Dood= dood. Niet levend!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *