Valse leer.

God heeft een plan gegeven, hoe mensen behoren te leven als zij niet op eigen houtje de kennis van goed en kwaad blijven doen. God heeft de mens een tijd gegeven om te bewijzen of zij buiten Gods Soevereiniteit kunnen regeren. En wat geeft de geschiedenis vanaf het begin van de zonde aan? Een grote puinhoop!

De duivel, die achter een slang in het paradijs, het Hof van Eden, Adam en Eva verleidde, om hun kenbaar te maken dat zij zelf wel konden beslissen wat goed of kwaad is, heeft zelf een zonde op zich geladen.

Ezechiël 28:12-15

  • ….Zo zegt de HEERE YHWH: gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, gij waart in Eden, Gods Hof;….
  • Gij waart een gezalfde overdekkende Cherub, en IK had u alzo gezet; gij waart op Gods Heilige berg, gij wandelde in het midden van vurige stenen.
  • Gij waart volmaakt in uw wegen van de dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

Ja, hij deed zonde, want zonde is de ongerechtigheid.

1 Johannes 3:4

Een ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid.

De satan heeft zichzelf zonde aangedaan, maar ook Adam en Eva.

Wat gebeurt er, wanneer een zoon niet luistert naar zijn vader? Dan zal die zoon gaan ontsporen!

De waarheid is uit God, en wie naar God niet luistert, is uit een leugen.

1 Johannes 2:4

Wie daar zegt: ik ken HEM en ZIJN geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die is de waarheid niet….

In 2 Timothéüs 4:2-4 wordt benadrukt dat de ware verkondigers die naar Gods voornemen wandelen, niet zullen gehoord zullen worden door stront-eigenwijze zogenaamde christenen. Deze soort namaak christenen, doen precies wat satan wilt. Zij redeneren aan de hand van het goed en kwaad, in vleselijke denkwijze, niet in de geestelijke.

1 Korinthiërs 2:14

De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest Gods zijn, want zij zijn Hem dwaasheid, en zij kunnen het niet verstaan, omdat het geestelijk te begrijpen moet worden.

Matthéüs 15:6-9

Mensengeboden komt van het zelfbestuur die voortvloeit van de kennis in goed en kwaad.

Dit is niet Gods bedoeling, het is de bedoeling dat God het bestuur heeft. Daarom is de valse leer die namaak christenen prediken, een vijandschap tegen God.

Romeinen 8:6-8

  • Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is het leven en vrede, daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan ook niet.
  • En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Jezus Christus heeft ons een voorbeeld gegeven hoe te wandelen naar Gods wil.

Zo moeten degenen, die in Hem geloven ook handelen. Niet voor niets staat er in Johannes 3 vers 16, dat wie Hem gelooft behouden zal worden. Niet alleen in Zijn Naam geloven, maar ook om in Zijn voetsporen te geloven en dat in uitvoer te brengen!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *