De nieuwe aarde, en dan?

 

Wat zal het fijn zijn voor degenen, die vóór de verheerlijking van Jezus Christus, beoordeeld zijn door hun goede werken? Zij zullen op de nieuwe aarde verlustigen met grote vrede, die de gehele planeet aarde zal worden gedrenkt. Geen oorlog meer geen rouw meer om de dood, geen ziektes meer, alles is verleden tijd.

Zouden deze mensen in die nieuwe paradijs kunnen doen wat zij maar willen? Neen! De kennis van het goed en kwaad is uitgevallen. Zij hoeven maar te vragen aan God, via de heiligen van Jezus Christus, en het zal gegeven worden.

Jesaja 65:25 geeft aan dat zelfs geen roofdieren zijn zal, alles wat de zonde teweeg gebracht had, is voorbij gegaan

Jesaja 65:25

De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten gelijk als een rund, en stof zal de spijs zijn van de slang, zij zullen geen kwaad doen noch doden op MIJN heilige en gehele berg (aarde), zegt de HEERE.

Wat zou er gebeuren, wanneer iemand toch zondigt?

Ja, wanneer iemand zondigt, zal die persoon op zijn honderdste dood gaan.

Jesaja 66:

Ja, degenen die toch zondigen, zullen direct verbrand worden. Want in vers 24 staat: en zij zullen de dode lichamen zien van degenen die tegen MIJ gezondigd hebben; dus zij zijn verbrand, en het vuur gloeit nog steeds. Als waarschuwing dat men recht blijft wandelen met God.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *