De duivels sidderen om Christus Autoriteit.

Johannes 1:1,2,4,5

 • In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was (als) God.
 • Dit was in het begin bij God (Spreuken 8:22-35).-
 • In Hem was het leven en het leven was het licht van mensen.
 • En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Matthéüs 28:18

Jezus Christus zegt:

 • Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op aarde.

Handelingen 2:38 spreekt voor alle mensen die gered willen worden:

 • Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam (Autoriteit) van Jezus Christus tot vergeving van zonden (oude levenstijl), en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Lukas 1:74-79

 • Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden, Hem dienen zonder vrees.
 • In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen van ons leven.
 • En gij, kinderen Gods, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht van God heengaan, om ZIJN wegen te bereiden, om ZIJN volk kennis van de zaligheid te geven, in vergeving van hun zonden,….om te verschijnen degenen, die zitten in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede Gods.

1 Korinthe 15:27,28

 • Want God heeft alle dingen aan Christus onderworpen. Doch wanneer HIJ zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft.
 • En wanneer Hem alle dingen [ inclusief de duivels] zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden aan HEM, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Openbaring 1:17,18 Jezus verklaard Zichzelf:

Ik ben de Eerste en de Laatste, en Die leef, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het dodenrijk en de dood.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *