Jezus, Man van woord!

Prediker 5:3,4

Wanneer gij een belofte aan God zult beloofd hebben, stel het niet uit die te betalen (uitvoeren), want HIJ heeft geen lust aan dwazen, wat gij zult beloofd hebben, betaal het.

Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt (Vergelijk Openbaring 3:15,16).

Vlak voor de gevangenneming van Jezus, bad Hij tot Zijn Vader, of het mogelijk was dat hetgeen Hij de Vader beloofd had, toen Hij nog in de hemelen was als Gods Meesterwerker (Spr.8:22-30), Hem voorbij kon gaan. Maar Jezus kwam Zijn woord na, om de wil van God uit te voeren voor de gehele mensheid die in zonden leefden, en hun te verlossen van die zonden.

Jezus gaf Zijn woord aan God, om ZIJN wil te doen. Degenen die Jezus Christus in hun hebben, moeten ook Zijn voetstappen navolgen (1 Petrus 2:21; Matthéüs 28:19; Marcus 16:15).

Johannes 10:37,38/ 17:20,21

  • Indien Ik niet doe de werken van Mijn Vader, zo gelooft Mij niet, maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken, opdat gij moogt erkennen en geloven dat de Vader in Mij is, en Ik in HEM./
  • En Ik bid niet alleen voor Mijn discipelen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen.
  • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zij , opdat de wereld uiteindelijk gelooft dat GIJ Mij gezonden hebt.

Jezus Christus heeft Zijn woord trouw gehouden, dan moeten christenen die zeggen Jezus Christus te volgen, ook trouw zijn aan het Woord van God!

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *