Geestelijke zinnebeeld van de maan.

Psalm 89:37,38

  • Zijn zaad zal in eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor MIJ zijn gelijk de zon.
  • Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan, en de getuige in de hemelen is getrouw. Sela!

Psalm 136:8,9/ Johannes 1:4,5

  • De zon tot heerschappij op de dag, want ZIJNE goedertierenheid is in de eeuwigheid, de maan en de sterren tot heerschappij in de nacht, want ZIJNE goedertierenheid is in de eeuwigheid,…/
  • In Hem was het leven en het leven was het licht voor de mensen.
  • En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Jesaja 30:26/ Matthéüs 24:27/ Openbaring 1:7/6:15,16

  • En het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen, ten dage dat de HEERE de breuk ZIJNE volk zal verbinden, en de wond waarmede het geslagen is, genezen./
  • Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzó zal ook de toekomst van de Zoon van God wezen./
  • Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben, en alle geslachten van de aarde zullen rouw bedrijven, ja amen. /
  • En de koningen van de aarde, en de overste van duizend, en de machtige, en alle soldaten, en alle vrije mensen, verborgen zich in de spleten van de aarde, en tussen de rotsstenen van de bergen, en zeiden tot hun heersers: redt ons, en verberg ons voor het aangezicht van DEGENE DIE op de troon zit, en voor de toorn van het Lam, want de grote dag van Zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *