Hoe betrouwbaar is de bijbel?

Hoe betrouwbaar is de bijbel? Als wij Jesaja lezen dan wisten de Israëlieten al dat God woont boven het rond der aarde. In tegenstelling wat de mensen in Columbus tijd dachten, dat de aarde plat was, en als men te ver op zee vaarden, zij eraf vielen.

In Job 26 vers 7 staat zelfs dat God de aarde opgehangen heeft aan niets. Daar kwam de NASA met zekerheid achter bij de eerste maanlanding.

Als de bijbelse profetieën al hetgeen wisten hoe de toestand van de aarde in het heelal was, zal het volgende ook wel waar zijn?

God heeft beloofd aan mensen een blijde boodschap. Voor degenen die geloof stellen in ZIJN Zoon Jezus Christus, en gedoopt zullen worden als volwassene in Zijn Naam, vergeving van hun oude zondig leven zouden krijgen, met daarmee te ontvangen van Gods Heilige Geest.- Handelingen 2:38,39

Joël 2:28-32

  • En daarna zal het geschieden dat IK MIJN Geest zal uitgieten over alle vlees, en uwe zonen en uwe dochters zullen profeteren, uwe ouderen zullen dromen dromen, uwe jongelingen zullen visioenen zien.
  • Ja, ook over MIJN dienstknechten en MIJN dienstmaagden zal IK in die dagen van MIJNE Geest uitgieten.
  • En IK zal wondertekenen geven in de hemelen en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren.
  • De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag van de HEEREN komt.
  • En het zal geschieden, al wie de Naam van de HEERE God zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Zion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft, en dat, bij de overgeblevene die de HEERE zal roepen (Hand.2:39).

Psalm 91:1-11 is een tijd dat er een nucleaire oorlog zal uitbreken. Het begint in het Midden-Oosten, wanneer landen rondom Israël, Israël zullen aanvallen (Ezechiël 37,38). God zal dan ZIJN natie bewijzen dat HIJ hen niet vergeten is, en ZIJN Autoriteit zal openbaren. Door het nucleaire arsenaal van Israël en de omliggende landen, zal er een heuse hel op aarde komen.

Maar wie vertrouwen heeft in God, zal behouden worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *